Polityka prywatności

Polityka Prywatności i Plików Cookies

Podmioty z Grupy IPB SP. z o.o. szanują prawo do prywatności Użytkowników naszych usług i gwarantują Im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które Ich dotyczą. Dokładamy najwyższych starań, by dane osobowe naszych Użytkowników były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej. 

Nasza Polityka Prywatności informuje, jak przetwarzamy dane osobowe Użytkowników naszych usług (serwisów, aplikacji), a przede wszystkim: 

 • Kto jest administratorem Twoich danych osobowych,
 • Jakie dane przetwarzamy,
 • W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane,
 • Jak długo przetwarzamy dane,
 • Jakie prawa przysługują naszym Użytkownikom jako podmiotom danych osobowych,
 • Komu udostępniamy dane

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IPB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem: ul. Pyskowicka 6, 41-807 Zabrze, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy – KRS pod nr 0000219150, NIP 9541014768, REGON 271570196, zwana dalej „IPB” lub „ADO (administrator danych osobowych)”. Administratorami Twoich danych osobowych będą także pozostałe podmioty z Grupy IPB tj. w szczególności PUH SAB Bogdan Sawicki z siedzibą pod adresem: ul. Ogrodowa 10, 44-100 Gliwice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gliwice X Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem 0000219150, NIP: PL9541014768 Regon: 271570196.

Co to oznacza? Podmiot z Grupy IPB – usługodawca danego serwisu lub aplikacji, decyduje o celach i sposobach przetwarzania Twoich danych osobowych, czyli jak Twoje dane będą wykorzystywane.

Jak się z nami kontaktować w zakresie danych osobowych? 

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) dla podmiotów z Grupy IPB. Jest to osoba, z którą możesz się  kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz realizacją Twoich praw związanych z przetwarzaniem, za pośrednictwem
e-mail: iodo@ipb-decoration.pl lub pisząc na adres: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IPB sp. z o.o., ul. Pyskowicka 6, 41-807 Zabrze., z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy Twoje dane, które nam podajesz lub udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w ramach korzystania z naszych usług – serwisów lub aplikacji (wraz ze zautomatyzowaną analizą Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach). Podajesz nam Twoje dane osobowe niezbędne do świadczenia Ci usług, np. wypełniając formularze lub okna rejestracyjne np. przy dokonywaniu rejestracji w serwisie, wypełniając dane w formularzu kontaktowym, a także zapisywaniu się do newslettera, uzupełniając ankiety oraz w procesie instalacji aplikacji, dane zmienione przez Ciebie podczas edycji kont (takie jak: adres e-mail, imię i nazwisko, wiek, płeć, miasto, kraj pochodzenia, datę urodzenia, nazwę i profil reprezentowanej przez Ciebie organizacji).

Przetwarzamy także dane zbierane podczas Twojej aktywności w usługach – serwisach internetowych i aplikacjach, m.in. odwiedzane strony i miejsca, czas wizyty w danym miejscu, Twoje kliknięcia, sposób korzystania z usług (np. wyszukiwanie produktów), informacje o urządzeniu końcowym lub przeglądarce, w tym jego lokalizację.

Ponadto przechowujemy na naszych serwerach dane, które samodzielnie, dobrowolnie publikujesz za pomocą udostępnionych Ci narzędzi informatycznych w naszych serwisach np. dzieląc się opinią, wystawiając recenzję. 

Zakres przetwarzanych danych jest różny w poszczególnych usługach – informacje szczegółowe prezentujemy dla każdej usługi w procesie rejestracji do danej usługi.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

IPB przetwarza Twoje dane, przestrzegając przy tym wszystkich mających zastosowanie przepisów w zakresie ochrony danych oraz prawa ochrony danych w zakresie przetwarzania danych osobowych. Dlatego przetwarzamy dane użytkowników wyłącznie w celach objaśnionych w niniejszej Polityce Prywatności i Plików Cookies oraz w celach podanych przy zapisywaniu danych. 

Cele te to przede wszystkim realizowanie polityki informacji i promocji i marketingu  produktów i usług spółek z Grupy IPB oraz udostępnianie, personalizacja, rozwój i bezpieczeństwo naszych usług. Ponadto wykorzystujemy dane użytkowników w celu udowodnienia przestrzegania europejskiego prawa ochrony danych także w innych celach, jak rozwój produktów, badania marketingowe, w celu optymalizacji i dostosowania naszych serwisów do preferencji użytkowników oraz rozwoju oferty produktowej, procesów biznesowych. W celu dokonania pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, sposobu ich prezentowania poprzez dopasowanie ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach). 

Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne, nie musisz jej udzielać, nie pozbawi Cię to dostępu do naszych usług. Masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany (wycofania) zgody w dowolnym momencie.

Jak długo przetwarzamy dane?

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.: 

 • w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, 
 • w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń z tej umowy (3 lata lub 10 lat), 
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu, 
 • w celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

Jakie prawa przysługują naszym Użytkownikom?

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – (RODO), przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez nas, inne podmioty z Grupy spółek IPB, a także Zaufanych Partnerów: 

 • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych, 
 • prawo żądania sprostowania danych 
 • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), 
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych, jakim jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), 
 •  prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 
 • prawo sprzeciwu (sprzeciw wobec przetwarzania, sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, sprzeciw uzasadniony wobec przetwarzania Twoich danych w uzasadnionym interesie Administratora). 

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody: 

 • masz prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w celu realizacji umowy (niezbędne w celu świadczenia usługi): 
 • masz prawo do przenoszenia danych osobowych. W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (dane powyżej), a w zakresie poszczególnych usług – zalogować się do usługi i skorzystać z udostępnionych w usłudze narzędzi IT w celu cofnięcia zgody. 

Komu udostępniamy dane?

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu ADO * Zaufanym Partnerom i Partnerom spoza EOG(lista poniżej )  m.in. dostawcom usług IT, w szczególności firmie świadczącej usługi hostingowe, agencjom marketingowym itp. – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie stosownych umów z IPB i wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami. W takich przypadkach wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikujemy czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

Twoje dane mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania. 

Na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, na przetwarzanie przez spółki z Grupy IPB Twoich danych osobowych, które udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych, w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy) w tym na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i odczytywanie takich znaczników, ww. dane mogą być udostępniane naszym Zaufanym Partnerom.

Powyższa zgoda dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych IPB. Zaufani Partnerzy to firmy działające w naszym tj. ADO imieniu tj. agencje marketingowe, z którymi IPB  współpracuje. 

Zaufani Partnerzy:

 • Benhauer Sp. z o.o. 
 • Debacom Sp. z o.o.h
 • PUH SAB Bogdan Sawicki 

Partnerzy spoza EOG:

 • Google LLC
 • Microsoft Corporation
 • Apple Corporation

Przekazywanie danych poza EOG

Nasi partnerzy mają siedziby głównie w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy spośród naszych Zaufanych Partnerów np. Google LLC, Microsoft Corporation lub Apple Corporation mają siedzibę poza terytorium EO. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, weryfikujemy, aby Partnerzy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. 

Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA. Masz prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do nas.

Polityka plików „cookies”

Niniejsza Polityka Cookies stanowi załącznik do Polityki Prywatności, stanowiący jej integralną część. Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do serwisów, których właścicielem są spółki z Grupy IPB (zwanych dalej: „stronami internetowymi”). Na naszych stronach i w aplikacjach używamy znaczników internetowych, takich jak pliki np. cookie lub local storage, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści oraz analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. 

Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (takich jak komputer, telefon lub tablet), przesyłane przez strony internetowe. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji, umożliwiają wyświetlenie strony internetowej w języku użytkownika „zapamiętanym” przez te pliki, a także wykorzystanie innych ustawień strony internetowej wybranych przez użytkownika. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji i urządzenia użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Pliki te umożliwiają zapisanie wyborów użytkownika co do języka, przeglądarki, ustawień wybranych elementów strony internetowe, a także zapisanie informacji o lokalizacji użytkownika.

Pliki „cookies” używane są także do ułatwienia logowania się do konta użytkownika oraz umożliwiania przechodzenia między podstronami na stronach internetowych bez konieczności ponownego logowania się na każdej podstronie. 

Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pokazują w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich funkcjonalności, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Pliki „cookies” pomagają też zapewnić dopracowanie i sprawne działanie stron internetowych, w tym badanie wydajności stron internetowych.

Jakich plików „cookies” używamy?

Spośród wykorzystywanych plików cookies wyróżnić można ich podział, ze względu na: czas przez jaki „cookies” będą umieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika czyli:

Cookies sesyjne (session cookies) tymczasowe – „cookies” umieszczone na czas korzystania z przeglądarki (sesji), i są wykasowane po jej zamknięciu lub wylogowaniu się ze strony internetowej.

Cookies stałe (persistent cookies) – nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostają w urządzeniu użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności, w zależności od ustawień właściciela strony internetowej.

Ze względu na pochodzenie – administratora stron internetowych, który zarządza „cookies”

Cookies własne (first party cookies) – cookies” umieszczone na stronach internetowych bezpośrednio przez spółki z Grupy IPB.

Cookies zewnętrzne (third-party cookies) – cookies” umieszczane na stronach internetowych przez podmioty inne niż spółki z Grupy IPB.

Uwaga: „cookies” mogą być wywołane przez Allegro.pl sp. z o.o. za pomocą skryptów, komponentów, które znajdują się na serwerach partnera Allegro.pl sp. z o.o., umiejscowionych w innej lokalizacji – innym kraju, w tym w zupełnie innym systemie prawnym. W przypadku wywołania przez Allegro.pl sp. z o.o. komponentów stron internetowych pochodzących spoza systemu Allegro.pl sp. z o.o., mogą obowiązywać inne standardowe zasady polityki „cookies” niż polityka prywatności / „cookies” Allegro.pl sp. z o.o. 

Szczegółowy podział plików cookies stosowany w naszych serwisach jest następujący:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 •  „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 •  „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 •  „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 • Służące do analizy i badania, audytu oglądalności – umożliwiają właścicielowi stron internetowych lepiej zrozumieć preferencje ich użytkowników i poprzez analizę ulepszać i rozwijać produkty i usługi. Zazwyczaj właściciel strony internetowej lub firma badawcza zbiera anonimowo informacje i przetwarza dane na temat trendów, bez identyfikowania danych osobowych poszczególnych użytkowników.

Cookies dzielimy też ze względu na ingerencję w prywatność użytkownika

Nieszkodliwe – Obejmuje cookies: 

 • niezbędne do poprawnego działania strony internetowej, 
 • potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności strony internetowej, jednak ich działanie nie ma nic wspólnego ze śledzeniem użytkownika

Badające – wykorzystywane do śledzenia użytkowników, jednak nieobejmujące informacji pozwalających (bez innych danych) zidentyfikować konkretnego użytkownika.

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe

Choć zasadniczo pliki „cookies” nie stanowią danych osobowych to pewne informacje przechowywane w plikach „cookies” (np. co do preferencji), zwłaszcza w połączeniu z innymi informacjami o użytkowniku stron internetowych, mogą być traktowane jako dane osobowe. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być przetwarzane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika, opisanych powyżej. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. 

Usuwanie plików „cookies”

Uprawnienie IPB sp. z o.o. do przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików „cookies” wynika ze zgody wyrażonej przez użytkownika stron internetowych. Zgoda ta wyrażana jest przez użytkownika podczas dokonywania konfiguracji przeglądarki internetowej lub wybranej strony internetowej lub usługi. Użytkownik ma możliwość powrotu do tych ustawień w każdej chwili i określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tych informacji przez IPB sp. z o.o.

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.